piątek, 27 grudnia 2013

Przeczytałam (18/2013)"Autorski wybór najcenniejszych liryków poety w układzie tematycznym. W prezentacji pominięto te utwory Asnyka, które z racji swej publicystycznej wymowy straciły na aktualności."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz